تعرفه تبلیغات

با سلام خدمت شما.

تعرفه تبلیغات در این وب سایت به این صورت می باشد:

ردیف مکان تبلیغ هزینه برای یک ماه(تومان)
۱ A ۵۰۰۰۰
۲ B ۴۰۰۰۰
۳ C ۳۰۰۰۰
۴ D ۲۰۰۰۰
۵ E ۱۵۰۰۰
۶ متنی ۱۰۰۰۰

۰۰۱

۰۰۲

۰۰۳

پس از انتخاب جایگاه اسم جایگاه را به همراه یک شماره تماس و نام و نام خانوادگی و مطلب مورد نظر خود به همراه آدرس وب سایت به شماره ۰۹۱۲۸۸۲۸۷۶۳یا به ایمیل info@downloadbiz.ir ارسال کنید. پس از بررسی با شما تماس گرفته خواهد شد.

پس از تایید مبلغ را به شماره کارت ۵۰۴۷۰۶۱۰۲۰۳۵۵۷۷۸ بانک شهر-حسین دادرس کوشالی واریز کرده و سپس عکس مورد نظر را به همان ایمیل ارسال کنید.

امیدواریم که بهترین باشیم.

با سپاس از حسن انتخاب شما